Profile picture

Loesje Latvia

Latvia, Riga

Loesje ir starptautiska plakātu veidošanas kustība, kas radusies 1983. gadā Nīderlandē. Kopš 2006. gada Loesje ir pārstāvēta arī Latvijā.

Profile picture

Loesje Latvia

4 pinned designs

40 uploaded designs

Available on 80 products